Valg 2015

Valgresultater


 

 

MEDLEMMER AV BEIARN KOMMUNESTYRE 2015 – 2019


Senterpartiet                                                                                                          Varamedlemmer              

Monika Sande (Ordfører)                                                                                      Øyvind Sande
André Kristoffersen                                                                                               Tom Forstun Antonsen
Rune Jørgensen                                                                                                   Ellinor Mikalsen
Audgar Carlsen                                                                                                     Hilde A. Rasch-Olsen
Marit Moldjord                                                                                                        Trude Nystad
                                                                                                                                 Bjørn Vilhelmsen
                                                                                                                                 Tommy Rasch
                                                                                                                                 Bernt Steensen

Beiarn Bygdeliste                                                                                                  Varamedlemmer

Bjørnar Brændmo                                                                                                 Tore Nyvold
Gudbjørg Navjord                                                                                                  Torbjørn Grimstad
Tone K. Helbostad                                                                                                Jørgen Storhaug
Julie B. Kristensen                                                                                                Frank E. Vilhelmsen
                                                                                                                                  Inger G. Johansen
                                                                                                                                  Marit Trones
                                                                                                                                  Marius Christensen Aspmo

Arbeiderpartiet                                                                                                     Varamedlemmer

Håkon Andre N. Sæther                                                                                      Gisela Engholm
Linda T. Moen                                                                                                       Kjell Sandmo
Ole H. Hemminghytt                                                                                            Arne Larsen
Helge Osbak                                                                                                         Monica Slåttkjær
Linda Larsen                                                                                                        Rita Olsen
Merethe Selfors                                                                                                    Iselin S.M. Sæther
                                                                                                                                Jan Helge Einan
                                                                                                                                 Morten Hammer
                                                                                                                                Terje Solhaug

MEDLEMMER AV BEIARN FORMANNSKAP 2015 – 2019

Senterpartiet                                                                                                        Varamedlemmer

Monika Sande (ordfører)                                                                                     Rune Jørgensen
André Kristoffersen                                                                                              Marit C. Moldjord

Arbeiderpartiet

Håkon Andre N. Sæther                                                                                      Ole H. Hemminghytt
Linda T. Moen                                                                                                       Helge Osbak
                                                                                                                                 Linda M. Larsen
                                                                                                                                 Merethe Selfors

Beiarn Bygdeliste

Gudbjørg Navjord                                                                                                 Tone Helbostad
                                                                                                                                 Julie Kristensen
                                                                                                                                  Bjørnar Brændmo

MEDLEMMER AV BEIARN DRIFTSUTVALG 2015 – 2019

Senterpartiet                                                                                                       Varamedlemmer

Marit Moldjord                                                                                                      Trude Nystad
Øyvind Sande                                                                                                       Tom F. Antonsen
                                                                                                                                Tove Trones
                                                                                                                                Tommy Rasch
Arbeiderpartiet

Helge Osbak                                                                                                        Gisela B. Engholm
Merethe Selfors                                                                                                    Arne G. Larsen
                                                                                                                                Iselin Sæther
                                                                                                                                Jan H. Einan


Beiarn Bygdeliste                                                                                               Varamedlemmer

Julie Kristensen                                                                                                  Frank Einar Vilhelmsen
                                                                                                                               Inger G. Johansen
                                                                                                                               Rune Guldahl

MEDLEMMER AV BEIARN PLAN OG RESSURSUTVALG 2015 – 2019

Senterpartiet                                                                                                     Varamedlemmer

Rune Jørgensen                                                                                               Bjørn Vilhelmsen
Hilde Rasch Olsen                                                                                           Ellinor Mikalsen
                                                                                                                             Bernt J. Steensen
                                                                                                                             Irene M. Carlsen

Arbeiderpartiet                                                                                                 Varamedlemmer

Ole H. Hemminghytt                                                                                         Kjell A. Sandmo
Linda M. Larsen                                                                                                Monica Slåttkjær
                                                                                                                             Rita V. Olsen
                                                                                                                             Morten Hammer


Beiarn Bygdeliste

Tone Helbostad                                                                                                Tore Nyvold
                                                                                                                             Jørgen Storhaug
                                                                                                                             Heidi Johannesen

 

 

                        Valgliste for Beiarn Bygdeliste

       Ved kommunevalget 13. og 14. september 2015 i Beiarn kommune

  For- og etternavn Fødselsår
1 Bjørnar Brændmo 1955
2 Gudbjørg Haukdal Navjord 1962
3 Inger Grethe Johansen 1961
4 Jørgen Storhaug 1984
5 Tone Kristin Helbostad 1965
6 Halvdan Johannesen 1985
7 Bjørg Allnor 1942
8 Marit Trones 1966
9 Hege Susann Hansen 1979
10 Marius Christensen Aspmo 1981
11 Julie Birgitte Kristensen 1987
12 Tore Nyvold 1971
13 Frank Einar Vilhelmsen 1982
14 Lillian Elise Moldjord 1941
15 Roger Øines 1968
16 Tove Laila Helene Pettersen 1956
17 Trond Håkon Steen 1953
18 Torbjørn Grimstad 1978
19 Heidi Anita Johannesen 1965
20 Jan Bernhart Laukslett 1961

 

 

                                                                                                                       

   

Nyheter

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling


juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

april 11, 2016

Årsmøte på Klokkergården kl. 20.00

Link til innkalling

 

juni 30, 2015

Programbrosjyre til kommunevalget 2015

 

mars 19, 2015

Nominasjons- og årsmøte på kroa på
Storjord torsdag 19. mars kl. 19.00

Link til innkalling

 

oktober 15, 2014

Medlemsmøte på Frivilligsentralen
onsdag 15. oktober kl. 19.00
Tema: Forberedelser til kommunevalget 2015.
Link til innkalling

mars 10, 2014

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 19.00
Tema: Beiarns framtid. Servering.
Link til innkalling


oktober 02, 2013

Medlemsmøte på kommunehuset kl 19.00

 

mars 07, 2013

Årsmøte på Beiarn Kro og Hotell kl. 20.00
Tema: Bosetting av flyktninger.
Servering.

 

DESEMBER 03, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 20.00
Link til rådmannens budsjettforslag

 

juni 22, 2012

Sosialt treff i Høla hos Frigg Ottar kl. 19.30
Alle medlemmer med partnere ønskes
velkommen. Mat (til grilling) og drikke tas med
av deltakerne. Kaffe og snacks handles inn.

juni 18, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 19.00
Sak: Økonomiplanen
Enkel servering.

 

april 23, 2012

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Økonomiplan 2012-2016.
Alle medlemmer oppfordres til å møte.

 

mars 19, 2012

Årsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Servering

desember 07, 2011

Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl. 19.00
Tema: Budsjett 2012 og økonomiplan

 

oktober 03, 2011

Medlemsmøte kl. 20.00 på kommunehuset.
Tema er godkjenning av samarbeidsavtalen
med Senterpartiet og konstituering av
kommunestyret.

 

september 10, 2011

Stands på Moldjord, Storjord og Tollå.

 

september 3, 2011

Stand på Tollå fra kl. 10.00

 

september 2, 2011

Stand på Moldjord fra kl. 14.00

AUGUST 27, 2011

Stand på Storjord fra kl. 10.00
Servering av nykokt kaffe og sjokoladekake

AUGUST 22, 2011

Medlemsmøte på Beiarn frivilligsentral mandag 22. august kl. 20.00.  Tema: Valgkampen   Les Mer »

 

Kontakt

Beiarn bygdeliste
8110 Moldjord
E-post: gudna@online.no

Tel : Leder 41408559
Tel : Kasserer 958 32388


Vil du bli medlem?

Sett inn 150 kr på kto 4509 13 39262,
og send oss gjerne en mail også sånn at vi får epost-adressen din.