Beiarn Bygdeliste - et tverrpolitisk alternativ.


INNKALLING TIL MEDLEMSMØTEONSDAG, 15.10.14 KL.19.00

PÅ FRIVILLIGSENTRALENSaksliste:


  1. Forberedelser til kommunevalget 2015.
    Valg av programkomite.
    Valg av nominasjonskomite.

  2. Aktuelle saker til kommunestyret 29. okt

  3. Eventuelt.Med vennlig hilsen

Styret i Beiarn Bygdeliste


Postadresse: 8110 Moldjord - Konto nr 4509 13 39262

Leder: 75 56 82 52 gudna@online.no

Sekr. : 99 10 35 53 moskytt@gmail.com

Kass. 75 56 86 78 tkristst@online.no