Beiarn Bygdeliste - et tverrpolitisk alternativ.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE.MANDAG, 10.03.14 KL.19.00

PÅ KRO OG HOTELL BEIARN
  1. Åpning v/leder

  2. Valg av møteleder og sekretær

  3. Godkjenning av innkalling og saksliste

  4. Årsmelding

  5. Regnskap

  6. Valg

  7. Tema: Beiarns framtid(stikkord: bruk av Sjøfossenfondet, skolestruktur, kommunestruktur)
    Innledning v/Frigg Ottar Os.


Servering.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen 01.mars 2014.
Med hilsen fra styret.Postadresse: 8110 Moldjord - Konto nr 4509 13 39262

Leder: 75 56 82 52 gudna@online.no

Sekr. : 99 10 35 53 moskytt@gmail.com

Kass. 75 56 86 78 tkristst@online.no